ניתוח ה-SPC של תוצאות של בדיקות מעבדה עבור קווי ייצור