ניתוח של עומס מכונות (טונות) לפי קבוצות של Locking Power עם פילוג ל-YM