< חזרה

שימוש בפונקציית PurgeChar בכדי למשוך טבלאות רציפות מתוך אותו גיליון אקסל.


הבעיה:
צריך למשוך מאקסל שתי טבלאות שונות. איך עושים את זה?

הטבלאות רשומות אחת מתחת לשנייה ו-QlikView מושך אותן בתור טבלה יחידה – לדוגמא:

1

בעת משיכת הטבלה מקבלים:

2

הפתרון: פתרון אפשרי הוא סינון הרשומות שאינן מכילות מספרים בשדה Budget.

Table1:

LOAD

Budget

,Company

FROM my Excel

WHERE 1

AND Len( PurgeChar( Budget,'-1234567890')) =0

;

< חזרה