< חזרה

ייצוא סכמת הטבלאות

הבעיה: האם ניתן לייצא את סכמת הטבלאות?

הפתרון: ניתן לייצא את סכמת הטבלאות בעזרת לחיצה על לחצן ה-Export ב-Table Viewer.

המערכת מייצרת שלושה קבצי TAB (ניתן לפתוח עם Notepad) אשר מכילים:

  • רשימת הטבלאות באפליקציה
  • רשימת השדות בטבלאות
  • רשימת הקישוריות בין הטבלאות
< חזרה